Unicom Chemist Korle Bu

Unicom Chemist Korle Bu
Guggisberg Avenue
Nr Korle Bu Teaching Hosp.
Ablekuma South, GA-270-2322
Ghana